Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA • Nová kolekcia BJÖRN BORG • Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA • Nová kolekcia BJÖRN BORG • Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA • Nová kolekcia BJÖRN BORG • Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA • Nová kolekcia BJÖRN BORG • Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA

Cookies

Naša webová stránka https://ziggysport.sk používa súbory cookies na účely anonymných, súhrnných štatistík tzv. „Analytické súbory cookie“, ktoré nám umožňujú pochopiť, ako užívatelia naše Stránky používajú a pomáhajú nám zlepšiť štruktúru a obsah našich Stránok. Na základe týchto informácií Vás nedokážeme identifikovať osobne. Používame taktiež tzv. „nevyhnutné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť stránku našim užívateľom napríklad či má používateľ povolený jazyk Javascript. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom. Používame aj „Marketingové súbory cookies“ ktoré umožňujú pochopiť a zlepšiť účinnosť reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú aj na personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizáciu on-line reklamy.

 

Nevyhnutné cookies

Náš systém správy obsahu, nastavuje tieto súbory cookie na ukladanie predvolieb používateľského rozhrania. Tieto cookies o vás nezbierajú žiadne informácie, ktoré by bolo možné využiť na marketingové účely alebo k záznamu vášho pohybu po internete.

Názov súboru Cookie Účel Kategória Ukončenie
platnosti
Poskytovanie
tretej strane
CookieConsent Tento súbor cookie definuje, či užívateľ súhlasil s ukladaním súborov cookies. E-shopový systém Dočasne
(1 rok)
Nie
CookieConsentCategories Tento súbor cookie definuje, ktoré kategórie súborov cookies sú povolené. E-shopový systém Dočasne
(1 rok)
Nie
language Tento súbor cookie definuje, v ktorom jazyku sa má web zobrazovať. E-shopový systém Dočasne
(1 mesiac)
Nie
currency Tento súbor cookie definuje, ktorú menu má web používať. E-shopový systém Dočasne
(1 mesiac)
Nie
OCSESSID Tento súbor cookie definuje unikátny identifikátor pre návštevníka. E-shopový systém Relácia Nie

 

Analytické cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú pochopiť, ako užívatelia naše Stránky používajú a pomáhajú nám zlepšiť štruktúru a obsah našich Stránok. Na základe týchto informácií Vás nedokážeme identifikovať osobne.

Názov súboru Cookie Účel Kategória Ukončenie
platnosti
Poskytovanie
tretej strane
__utma Tento súbor cookie sa zvyčajne uloží do prehliadača po Vašej prvej návšteve tejto webovej stránky z daného prehliadača. Ak ste súbor Cookie odstránili a cez prehliadač následne navštívite túto webovú stránku, uloží sa nový súbor Cookie __utma s odlišným unikátnym identifikátorom. Tento súbor cookie sa používa na zistenie počtu unikátnych návštevníkov webovej stránky a aktualizuje sa pri zobrazení každej stránky. Tento súbor Cookie sa okrem toho uloží s unikátnym identifikátorom, ktorý služba Google Analytics používa na zaistenie platnosti a prístupnosti súboru Cookie ako zabezpečovacieho opatrenia navyše. Google Analytics Dočasne
(2 roky)
Nie
__utmz Tento súbor Cookie ukladá typ odporúčania, ktorý používate na návštevu tejto webovej stránky, či už priamym spôsobom, cez odkaz, vyhľadávanie webovej stránky alebo kampaň ako je inzercia alebo e-mailový odkaz. Používa sa na výpočet prenosu údajov vyhľadávania, reklamné kampane a navigáciu na stránke na tejto webovej lokalite. Súbor Cookie sa aktualizuje pri každom zobrazení tejto stránky na tejto lokalite. Google Analytics Dočasne
(6 mesiacov)
Nie
__utmb Tento súbor Cookie sa používa na vytvorenie a pokračovanie používateľskej relácie na tejto webovej stránke. Keď si prezeráte stránku na tejto lokalite, kód služby Google Analytics sa pokúša aktualizovať tento súbor Cookie. Ak nenájde tento súbor Cookie, uloží nový a vytvorí novú reláciu. Vždy, keď navštívite inú stránku na tejto lokalite sa tento súbor Cookie aktualizuje a jeho platnosť vyprší do 30 minút. Jedna relácia takto pokračuje, pokým Vaša aktivita pokračuje v 30-minútových intervaloch. Platnosť uloženia tohto súboru Cookie vyprší vtedy, keď pozastavíte prezeranie stránky na tejto lokalite na dobu dlhšiu než 30 minút. Google Analytics Dočasne
(30 minút)
Nie
__utmc Tento súbor Cookie funguje v spojení so súborom Cookie __utmb, aby sa zistilo, či vytvoriť alebo nevytvoriť pre Vás novú reláciu. Platnosť uloženie tohto súboru Cookie vyprší, keď zatvoríte prehliadač. Google Analytics Relácia Nie
__utmt Pracuje s _utmb na výpočet kedy zavriete Váš prehliadač Google Analytics Dočasne
(10 minút)
Nie
_ga Služba Google Analytics generuje tento súbor cookie na rozlíšenie používateľov. Google Analytics Dočasne
(2 roky)
Nie
_gid Služba Google Analytics generuje tento súbor na analýzu návštevnosti. Google Analytics Dočasne
(1 deň)
Nie
NID Tento súbor Cookie je nastavený službou Google na ukladanie preferencií užívateľa. Google Dočasne
(1 rok)
Nie
CONSENT Tento súbor Cookie je nastavený službou Google na ukladanie preferencií užívateľa. Google Dočasne
(2 roky)
Nie
1P_JAR Tento súbor Cookie je nastavený službou Google na ukladanie preferencií užívateľa. Google Dočasne
(1 mesiac)
Nie

 

Marketingové cookies

Marketingové alebo reklamné súbory cookie umožňujú pochopiť a zlepšiť účinnosť reklamy Tieto súbory cookie sa používajú aj na personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizáciu on-line reklamy.

Názov súboru Cookie Účel Kategória Ukončenie
platnosti
Poskytovanie
tretej strane
_fbp Tento súbor cookie je nastavený službou Facebook na zlepšenie účinnosti reklamy. Facebook Dočasne
(3 mesiace)
Nie
_gcl_au Tento súbor cookie je nastavený službou Google AdSense na zlepšenie účinnosti reklamy. Google AdSense Dočasne
(3 mesiace)
Nie
IDE Tento súbor cookie je nastavený službou Google DoubleClick na zlepšenie účinnosti reklamy. Google DoubleClick Dočasne
(2 roky)
Nie
mailchimp_integration_popup Tento súbor cookie je nastavený službou MailChimp na zistenie zobrazenia popupu na newsletter. Mailchimp Relácia
(3 mesiace)
Nie

Newsletter

* E-mail: